Lelki otthon Esztergomban

Az évente több százezer látogatót vonzó Esztergomról sok minden eszünkbe juthat: királykoronázások, a katolikus érsekek vagy akár az autógyár. Idén októberben azonban a város folyamatosan bővülő gyülekezetére tekint a magyarországi reformátusság. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának döntése értelmében a reformáció hónapjának utolsó vasárnapján befolyt perselyadományokat minden esztendőben egy kiemelt ügy támogatására ajánlják fel a gyülekezetek. Idén a dunántúli egyházkerületben található esztergomi gyülekezet megújult templomának befejezését segítik október 30-i adományaikkal.

Ezúton is köszönjük a tavalyi adományokat, amellyel a Dunamelléki Református Egyházkerület erdőkertesi gyülekezetének templomépítését támogattuk. A perselypénz-felajánlásokból több, mint 19,5 millió forint gyűlt össze, a kész templomot szeptember 17-én, ünnepi istentisztelet keretében szentelték fel.
Ebben az esztendőben a Dunántúli Református Egyházkerület esztergomi gyülekezete új templomának befejezését segítjük adományainkkal. A hűséges szolgálatban megtapasztalt áldásként az Esztergomi Református Egyházközség látványosan és láthatóan fejlődik, így kinőtte templomát. Vasárnaponként a jelenleg 200 fő befogadására alkalmas templom szűkösnek bizonyul. A templomot a mellette levő gyülekezeti ház bekapcsolásával szeretnék bővíteni, így helyet tudnának biztosítani a kisgyermekes családoknak és a karzat felszabadulna a megnövekedett számú fiatalságnak. A gyülekezeti ház bekapcsolásával válna teljessé az elmúlt években önerőből és pályázati támogatásokból elkezdett templomfelújítás.
Mindehhez kérjük és várjuk a gyülekezetek támogatását, az október utolsó vasárnapi (október 30.) perselypénz felajánlásával. Legyen ez az adomány a reformáció ünnepéhez méltó egyéni és közösségi áldozatvállalás, közös teherhordozásunk és egymás segítésének újabb szép példája!

bővebben