Dr. Szabó István 2014. február 16. Lekció: Királyok első könyve 22. rész 1-28. versek Imádkozunk! Köszönjük mennyei királyunk, Mennyei Atyánk a mi Urunk Jézus Krisztusunk által minden áldásodat és megtartó kegyelmedet, hogy szereteteddel és hűségeddel minket is hűségre intesz, hogy irgalmas cselekedeteiddel minket is irgalmasságra hívsz és megváltásod szent akaratával, melyet Szentlelked által szívünkbe írsz, […]

Continue reading

Dr. Szabó István 2014. február 9. Lekció: Zsidókhoz írt levél 11. rész 32-40. versek Imádkozzunk! Magasztalunk és dicsőítünk Mennyei Atyánk, hogy könyörülő és irgalmas vagy mindazokhoz, akik Hozzád folyamodnak segítségül, vigasztalásul, erőkért, világosságul, szabadításért. Köszönjük, hogy boldog bizonyossággal elmondhatjuk, nem volt olyan alkalom, hogy kérésünk meg ne hallgattad volna, nem volt olyan idő, amikor ne […]

Continue reading