dr. Gyarmathy Jenő

egészségügyi tanácsadás

Ertl Péter

karácsonyi betlehemes rendezés, gyülekezeti színházlátogatás szervezés

Csapó Balázs

kapcsolatteremtés, honlap szerkesztés, presbiteri jegyző, pénzügyi bizottsági tag

Both Adrienn

A Károli Gáspár Református Egyetem főiskolai karán tanulok hitoktató szakon. Férjemmel és kislányunkkal Budapesten élünk. Családommal református gyülekezetbe járunk, ahol többedmagammal az ovisok vasárnapi hitoktatását végzem.

Szabó Réka

A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen szereztem képesítésemet: református hit- és erkölcstan – magyar szakos oklevelem van. 12 éve gyakorlom hivatásomat, és tanítok gyerekek között. Férjemmel két gyermeknek, egy 3 és egy 9 éves kislánynak vagyunk a szülei.

Havay Viktória

Baraté Renáta

Ablonczy Tamás