A mi népünk élete, és az egész európai civilizáció története tele van rettenetes válóperekkel. Isten kíméljen meg mindenkit, bárkit, attól, hogy válóperbe kelljen keverednie. Ügyvéd ügyvédre, bíró bíróra, perlés a marmon-kannáért, a múlt felhánytorgatása, a sebek szagatása, a gyermekek elperlése, a vagyon megszerzése, a tartási díj kicsikarása, a láthatási engedély biztosítása, és sorolhatnám a többit… […]

Bővebben

A semmire pazaroltam erőimet. Mintha egy fordított teremtés menne végbe, mintha nem is lett volna teremtés –, mintha az őskáoszban állanánk. Mintha egy csillagászati fekete lyukba dobáltam volna bele a dolgokat, az erőmet, az életemet. Mintha az ember olyan lenne, akinek az Isten a legnagyobb vigasztalásokat, a legnagyobb megerősítéseket szórja, aki elé Isten odateríti az […]

Bővebben

Egyszerre mondja ki ezzel, hogy az Úr szolgája a megrepedt nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Mert éppenséggel ilyen az életünk. Nem megrepedt nádszál az, nem valami pislogó gyertyabél? Éppen csak vagyunk, de ahogy vagyunk, azzal már nem tudjuk a rendeltetésünket betölteni. A nádszál – egyiptomi nádról van szó – botként […]

Bővebben

Amikor a szegény népéről beszél, ezt a szegénységet nem a vagyoni helyzetre érti, hanem az elesettségre, nyomorúságra, és így fogalmazza meg: nincsen vigasztalása. Ennek a nyomorúságnak a legmélyebb állapota az, amikor már nem is remélünk vigasztalást. Ilyenkor az ember nem is akarja, hogy megvigasztalják, annyira megkeményíti magát. De lám, most a próféta a népéhez szól, […]

Bővebben

Tele volt mindenki a történelmi sikerek emlékével. Mondhatta volna, hogy minden a kezemben van és minden a szívemben van ahhoz, hogy jó és frappáns választ adjak. Mert mi bízunk az Úrban. De mi bízunk az Úrban! Azonban a hallgatás az a drámai helyzet, amikor az ember életében összetörnek a sémák. Általában nem szeretjük a sematikus […]

Bővebben

Ha Isten fia vagy, az angyalok tenyerükön hordoznak téged, nem lesz itten semmi baj! Hát, ha nem olyan döntő dolog az éhség, hogy a kövekből kenyeret kelljen teremteni, hát akkor mi a döntő? Az abban való megbizonyosodásunk, hogy nem eshetünk ki az Isten kezéből! Itt van értelme a kísértés szót úgy fordítani, hogy próba – […]

Bővebben

Ma már humoros, amit egykori professzorunk tett, amikor emellé az ige mellé tette az akkor gyakori jelmondatot: Lenin élt, Lenin él, Lenin élni fog. A jelmondatból világosan látszik, hogy a bibliai ige mintájára készült és az is, hogy ezzel Jézus Krisztus mellé próbáltak riválist állítani. De ez a felséges mondat Jézusról nem azt hangsúlyozza, és […]

Bővebben

“…Ki vagyok én? Ez vagy az? Hol ez, hol amaz? Egyszerre mindkettő? Másokat ámító, magában sápító hitvány alak? Vagy vert had fut bennem szanaszét a már kivívott győzelem elől? Ki vagyok én? Váltig faggat, gúnyol a magány, a gyötrelem. Bárki vagyok, Te tudod, ismersz: Tiéd vagyok én, Istenem!” Dr. Szabó István 2016. január 3. Lekció: […]

Bővebben

Amikor tehát azt mondjuk, hogy: „hit által”, akkor megnyílik előttünk egy út és ezen az úton újra meg újra döntéseket kell hoznunk. Ti, akik csodálatos ígéreteket kaptatok Istentől – meg ne lankadjatok! Meg ne hátráljatok, ne hagyjátok, hogy elsodorjanak benneteket! A hit történetet indít el, és ez a történet nem kaptafára való történet! Hadd hirdessem […]

Bővebben

A gyerekek többnyire nagyon hamar megtalálják, hogy hová vannak elrejtve az ajándékok, de itt valami egészen más dolog történt. Sok szép szavalat, énekszám, muzsika hangzott el, és ahogy a gyerekek már kezdtek nyugtalankodni – mikor kerül sor a lényegre, mert mégis az ajándék a lényeg! –, a műsorvezető azt mondta, főleg a gyerekek számára, hogy […]

Bővebben