Lukács 23:34

dr. Szabó István 2008. április 11. nagypéntek Textus: “Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” (Lukács evangéliuma 23. rész 34. verse) Szeretett Gyülekezet, Kedves Testvérek! Jézus szava a keresztre feszí­tésekor „Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek” egészen messzire, vagy még pontosabban, egészen mélyre vetí­t fényt, s az ember legelrejtettebb, mindannyiunk […]

Bővebben