dr. Szabó István 2010. február 21. Textus: “A mi minden napi kenyerünket add meg nékünk ma!” (Lukács evangéliuma 11. rész 3. verse) Kedves Testvérek! A Miatyánk eddigi magyarázata során óhatatlanul az-az érzésünk támadhatott, hogy valamiféle nagy-nagy ünnepélyesség zeng a Miatyánkban, és ez í­gy is van. Egyrészt amikor imádkozunk, mindig valamiféle ünnepélyesség jelenik meg, ünnepélyességbe lépünk, […]

Bővebben

dr. Szabó István 2010. február 14. Lekció: Máté evangéliuma 21. rész 17-32. versei Imádkozzunk! Hódoló szí­vvel jövünk eléd, mennyei Atyánk, s megköszönjük, hogy egybegyűjtöttél bennünket hajlékodba, hogy Lelked hatalmában  erősí­teni, növelni akarod hitünket, és hogy ezért TE magad készí­tettél számunkra igét, mely  megszólí­tja szí­vünket, áthatja értelmünket, kiemel nyomorúságunkból, és újraindí­t azon az úton, melyre Te […]

Bővebben

dr. Szabó István 2010. február 7. Lekció: Máté evangéliuma 13. rész 24-30. versei Imádkozzunk! Köszönjük mennyei Atyánk, hogy ma is egybegyűjtöttél bennünket szent hajlékodba, ma is  végezni akarod nagy munkádat életünkben, hogy igéd és Lelked által megújí­tsd és átformáld életünket, hogy mi Téged dicsőí­tve hálás életet élhessünk, szeretetednek törvényét teljesen betölthessük, országodat munkáljuk,  neved dicsőségét […]

Bővebben

dr. Szabó István 2010. január 24. Imádkozzunk! Köszönjük mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által, hogy ma is egybegyűjtöttél bennünket neved magasztalására. Köszönjük, hogy nevedet dicsőí­thetve imádságunkban mi is elmondhatjuk, hogy csodálatos módon megtartottál bennünket, meghallgattad könyörgésünket, gyógyí­tottál betegségből, szabadí­tottál ellenség kezéből, kihoztad lelkünket a halálból, örömet hoztál reánk reggelre, s körbeöveztél bennünket hűséges szereteteddel. […]

Bővebben

dr. Szabó István 2010. január 17. Imádkozzunk! Köszönjük mennyei Atyánk, hogy nekünk is lehetőséget adsz arra, hogy bekapcsolódjunk a magasztalás áradásába, mely Téged dicsőí­t, Neked ujjong, ahogy az ujjong az egész világegyetem és minden, ami abban van. Köszönjük, hogy erre is teremtettél bennünket, hogy tiszta szí­vvel Téged dicsőí­tsünk, Benned örvendezzünk, Benned boldogságot találjunk. Köszönjük azt […]

Bővebben

dr. Szabó István 2010. január 10. Lekció: Lukács evangéliuma 7. rész 1-11. versei és 18. rész 1-5. versei Imádkozzunk! Köszönjük mennyei Atyánk, hogy ma a gyülekezet közösségében áldó és magasztaló szóval fordulhatunk Hozzád, s miközben együtt mondjuk dicsőí­tésünket, énekeljük magasztaló zsoltárunkat, egyen-egyenként is elmondhatjuk Neked hálánkat, örömünket. Hálánkat kegyelmedért, örömünket a megtartatásért, szereteted minden jeléért, hűségedért. […]

Bővebben

dr. Szabó István 2010. január 3. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által! Köszönjük neked ez esztendő első vasárnapját és a gyülekezet közösségét. Köszönjük, hogy Lelked erejében ma is idehí­vtál, s hogy a szí­vünkkel akarsz beszélni. Mi is el akarunk mondani neked mindent. Örömeinket megannyi áldásodért, hálánkat a betegeink gyógyulásáért, hogy a te áldó […]

Bővebben

dr. Szabó István 2010. január 1. Imádkozzunk! Köszönjük Mennyei Atyánk, hogy ez új esztendő első napján hálás szí­vvel kiálthatunk hozzád megköszönve minden szabadí­tásodat, irgalmasságodat, mely által bennünket eddig is hordoztál, megőriztél és megtartottál, s megannyi kiáltásunkat meghallgattad, és segí­tségünkre voltál. Hálás a szí­vünk, és hálás szí­vvel hozzuk eléd kéréseinket is, hogy legyen valóban jó kedvednek […]

Bővebben

dr. Szabó István 2009. február 15. Textus: “Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. íz igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és […]

Bővebben

dr. Szabó István 2009. február 8. Textus: “Ne nyugtalankodjék a ti szí­vetek: higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készí­tsek nektek. És ha majd elmegyek és helyet készí­tek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, […]

Bővebben